Rate this post

Tematem jest odwrócona osmoza, która zgodnie z literaturą przedmiotu jest podstawą jednej z poszczególnych metod odsalania występującej wody morskiej. Zaznacza się również, iż stosuje się ją również do oczyszczania oraz zatężania ścieków przemysłowych, a szczególnie tych pochodzących z przemysłu spożywczego, jak i również papierniczego oraz galwanicznego. Wskazuje się, że wspomniana metoda pozwala na odzyskanie wody czy cennych substancji zawartych w ściekach. Poza tym główną zaletą tejże metody jest małe zużycie energii, ponieważ proces zachodzi bez tak zwanej przemiany fazowej. Należy więc wspomnieć, że domowe zestawy filtrów oparte są na odwróconej osmozie, gdzie zużywają ogromne ilości wody. Wynika to bowiem z niewielkiej różnicy ciśnień w poszczególnych instalacjach. Zaznacza się zatem, że w zastosowaniach przemysłowych, przy pewnej różnicy ciśnień, można jednocześnie uzyskać do siedemdziesięciu ośmiu procent. Poza tym stopień odsolenia wynosi nawet do dziewięćdziesięciu dziewięciu procent.