karp

łowienie karpi w zbiornikach zaporowych i rzekach